• آدرس فابریکه : هرات، شهرک صنعتی، فازدوم، شکوفه ۴
  • آدرس دفتر فروشات: هرات، سپین ادی، مقابل مسجد جامع مولانا آدینه(رح)
  • شماره های تماس: ۲۲۲۴۸۵۰-۹۳+ ۷۰۷۵۰۰۸۰۰-۹۳+
  • Email:a.s.profilecompany@gmail.com